Adres środowiska testowego: https://apisandbox.aligato.pl
Adres api: https://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl
Adres generatora klucza: https://apisandbox.aligato.pl/api.html

API.doLoginEnc
Zalogowanie się i pobranie identyfikatora sesji
userLogin | string
wymagany

Nazwa użytkownika

userHashPassword | string
wymagany

Zahashowane hasło

webapiKey | string
wymagany

Klucz API

sessionHandlePart | string

ID sesji

userHashPassword | string

Zahashowane hasło

webapiKey | string

Klucz API

  object(stdClass)#2 (4) {
 ["sessionHandlePart"]=>
 string(40) "694cb441529c451aedcba100ef1f38328859125a"
 ["userId"]=>
 int(1)
 ["expires"]=>
 int(1528808248)
 ["serverTime"]=>
 int(1528804648)
}

Nazwa użytkownika

Zahashowane hasło

Klucz API

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doLoginEncRequest = [
  'userLogin' => 'apiUser',
  'userHashPassword' => 'apiPassword',
  'webapiKey' => '6ee49151-32af-4664-a704-44725c39b5f5'
];
$response = $client->__soapCall('API.doLoginEnc', $doLoginEncRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (4) {
 ["sessionHandlePart"]=>
 string(40) "694cb441529c451aedcba100ef1f38328859125a"
 ["userId"]=>
 int(1)
 ["expires"]=>
 int(1528808248)
 ["serverTime"]=>
 int(1528804648)
}
*/
API.doGetApiInfo
Pobranie informacji o API
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

version | float

Wersja API

serverTime | float

Timestamp (czas serwera)

  object(stdClass)#2 (2) {
 ["version"]=>
 float(0.001)
 ["serverTime"]=>
 float(1528804325)
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetApiInfoRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetApiInfo', $doGetApiInfoRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (2) {
 ["version"]=>
 float(0.001)
 ["serverTime"]=>
 float(1528804325)
}
*/
API.doGetSystemTime
Pobranie czasu serwera
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

serverTime | float

Timestamp (czas serwera)

  object(stdClass)#2 (1) {
 ["serverTime"]=>
 float(1528804022)
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetSystemTimeRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetSystemTime', $doGetSystemTimeRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (1) {
 ["serverTime"]=>
 float(1528804022)
}
*/
API.doGetCategories
Pobranie listy kategorii
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

categories | array

Tablica z kategoriami

 1. categoryId | integer | ID Kategorii
 2. categoryName | string | Nazwa Kategorii
 3. canpost | integer | 0 - nie można wystawiać w tej kategorii, 1 - można wystawiać w tej kategorii
  object(stdClass)#2 (1) {
 ["categories"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  object(stdClass)#3 (2) {
   ["categoryId"]=>
   string(1) "5"
   ["categoryName"]=>
   string(11) "Elektronika"
  }
  [1]=>
  object(stdClass)#4 (2) {
   ["categoryId"]=>
   string(1) "6"
   ["categoryName"]=>
   string(12) "Moda i uroda"
  }
  [2]=>
  object(stdClass)#4 (2) {
   ["canpost"]=>
   string(1) "6"
   ["categoryName"]=>
   string(13) "0"
  }
 }
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetCategoriesRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetCategories', $doGetCategoriesRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (1) {
 ["categories"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  object(stdClass)#3 (2) {
   ["categoryId"]=>
   string(1) "5"
   ["categoryName"]=>
   string(11) "Elektronika"
  }
  [1]=>
  object(stdClass)#4 (2) {
   ["categoryId"]=>
   string(1) "6"
   ["categoryName"]=>
   string(12) "Moda i uroda"
  }
  [2]=>
  object(stdClass)#4 (2) {
   ["canpost"]=>
   string(1) "6"
   ["categoryName"]=>
   string(13) "0"
  }
 }
}
*/
API.doGetCountries
Pobranie listy krajów
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

countries | array

Tablica z krajami

 1. countryId | integer | ID kraju
 2. countryName | string | Nazwa kraju
  array(2) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (2) {
  ["countryName"]=>
  string(11) "Afghanistan"
  ["countryId"]=>
  string(3) "501"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#3 (2) {
  ["countryName"]=>
  string(7) "Albania"
  ["countryId"]=>
  string(3) "184"
 }

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetCountriesRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetCountries', $doGetCountriesRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
array(2) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (2) {
  ["countryName"]=>
  string(11) "Afghanistan"
  ["countryId"]=>
  string(3) "501"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#3 (2) {
  ["countryName"]=>
  string(7) "Albania"
  ["countryId"]=>
  string(3) "184"
 }
*/
API.doGetShippers
Pobranie listy wszystkich dostępnych metod dostawy
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

shippers | array

Tablica z metodami dostaw

 1. shipperId | integer | ID metody dostawy
 2. shipperName | string | Nazwa metody dostawy
  array(1) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (2) {
  ["shipperName"]=>
  string(15) "Darmowa dostawa"
  ["shipperId"]=>
  string(2) "43"
 }
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetShippersRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetShippers', $doGetShippersRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
array(1) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (2) {
  ["shipperName"]=>
  string(15) "Darmowa dostawa"
  ["shipperId"]=>
  string(2) "43"
 }
}
*/
API.doGetMyUserID
Pobranie ID użytkownika (zalogowanego w API)
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

userId | long

ID użytkownika

  object(stdClass)#2 (1) {
 ["userId"]=>
 int(1)
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetMyUserIDRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetMyUserID', $doGetMyUserIDRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (1) {
 ["userId"]=>
 int(1)
}
*/
API.doGetMyBalances
Pobranie dostępnego salda użytkownika (zalogowanego w API)
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

userId | long
wymagany

ID użytkownika

userId | long

ID użytkownika

userLogin | string

Nazwa użytkownika

availableBalance | decimal

Dostępne saldo użytkownika PLN

availableBalanceUsd | decimal

Dostępne saldo użytkownika USD

availablePromoBalance | decimal

Dostępne saldo promocyjne

  object(stdClass)#2 (1) {
      ["userId"]=>
        int(16)
      ["userLogin"]=>
        string(7) "veramix"
      ["availableBalance"]=>
        string(5) "75.96"
      ["availableBalanceUsd"]=>
        NULL
      ["availablePromoBalance"]=>
        string(4) "7.95"
    }

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID użytkownika

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetMyBalancesRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'userId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetMyBalances', $doGetMyBalancesRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (1) {
      ["userId"]=>
        int(16)
      ["userLogin"]=>
        string(7) "veramix"
      ["availableBalance"]=>
        string(5) "75.96"
      ["availableBalanceUsd"]=>
        NULL
      ["availablePromoBalance"]=>
        string(4) "7.95"
    }
*/
API.doGetMyTransactions
Pobranie historii transkacji
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

transactionId | integer

ID transkacji

transactionValue | float

Wartość transakcji

transactionType | string

Typ Transakcji

  

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetMyTransactionsRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetMyTransactions', $doGetMyTransactionsRequest);
var_dump($response);
API.doGetPaymentMethods
Pobranie metod płatnosci
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

paymentName | string

Nazwa płatnosci

paymentId | string

ID platnosci

  object(stdClass)#2 (1) {
  ["paymentName"]=>
     string(13) "Za pobraniem"
  ["paymentId"]=>
    string(3) "cod"
  ["paymentName"]=>
     string(22) "Zwykły przelew bankowy"
  ["paymentId"]=>
    string(12) "bankTransfer"
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetPaymentMethodsRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetPaymentMethods', $doGetPaymentMethodsRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (1) {
  ["paymentName"]=>
     string(13) "Za pobraniem"
  ["paymentId"]=>
    string(3) "cod"
  ["paymentName"]=>
     string(22) "Zwykły przelew bankowy"
  ["paymentId"]=>
    string(12) "bankTransfer"
}
*/
API.doGetItemsInfo
Pobranie informacji o ofertach
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

userId | long
wymagany

ID użytkownika

userId | long

ID użytkownika

offerId | integer

ID oferty

offerTitle | string

Tytuł oferty

categoryId | string

Id kategorii

addDate | string

Data dodania oferty

offerStatus | string

Status oferty (draft, open, closed, expired, delisted, wait_approval, approval_accepted, frozen, finished, archived)

offerDescription | string

Opis oferty

offerViews | string

Licznik odsłon strony

buyNowPrice | string

Cena Kup Teraz

buyNowQty | string

Ilosc przedmiotów

buyNowQtyLot | string

Ilosć kompletów

offerReserve | string

Opcja ceny minimalnej dla aukcji

reservePrice | string

Cena minimalna dla aukcji

offerStartPrice | string

Cena startowa dla aukcji

offerFeatured | string

Promowanie na stronie głównej

offerFeaturedResults | string

Promowanie w wynikach wyszukiwania

offerHighlite | string

Promowanie / podswietlenie oferty

offerBold | string

Promowanie / pogrubienie oferty

offerAutorelist | string

Automatyczne wznowienie oferty

offerReturnPolicy | string

Opis polityki zwrotów

offerImageUrl | string

Url zdjęć

  object(stdClass)#4 (21) {

  ["userId"]=>
  string(2) "16"
  ["offerId"]=>
  string(7) "2549293"
  ["offerTitle"]=>
  string(21) "Oferta Testowa WebAPI"
  ["categoryId"]=>
  string(4) "9085"
  ["addDate"]=>
  string(19) "2019-01-02 11:45:17"
  ["offerStatus"]=>
  string(4) "open"
  ["offerDescription"]=>
  string(31) "przykladowy opis testowy oferty"
  ["offerViews"]=>
  string(1) "0"
  ["buyNowPrice"]=>
  string(6) "100.00"
  ["buyNowQty"]=>
  string(3) "111"
  ["buyNowQtyLot"]=>
  string(1) "0"
  ["offerReserve"]=>
  string(1) "0"
  ["reservePrice"]=>
  string(4) "0.00"
  ["offerStartPrice"]=>
  string(4) "0.00"
  ["offerFeatured"]=>
  string(1) "0"
  ["offerFeaturedResults"]=>
  string(1) "0"
  ["offerHighlite"]=>
  string(1) "0"
  ["offerBold"]=>
  string(1) "0"
  ["offerAutorelist"]=>
  string(1) "0"
  ["offerReturnPolicy"]=>
  NULL
  ["offerImageUrl"]=>
  NULL


    }

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID użytkownika

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetItemsInfoRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'userId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetItemsInfo', $doGetItemsInfoRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#4 (21) {

  ["userId"]=>
  string(2) "16"
  ["offerId"]=>
  string(7) "2549293"
  ["offerTitle"]=>
  string(21) "Oferta Testowa WebAPI"
  ["categoryId"]=>
  string(4) "9085"
  ["addDate"]=>
  string(19) "2019-01-02 11:45:17"
  ["offerStatus"]=>
  string(4) "open"
  ["offerDescription"]=>
  string(31) "przykladowy opis testowy oferty"
  ["offerViews"]=>
  string(1) "0"
  ["buyNowPrice"]=>
  string(6) "100.00"
  ["buyNowQty"]=>
  string(3) "111"
  ["buyNowQtyLot"]=>
  string(1) "0"
  ["offerReserve"]=>
  string(1) "0"
  ["reservePrice"]=>
  string(4) "0.00"
  ["offerStartPrice"]=>
  string(4) "0.00"
  ["offerFeatured"]=>
  string(1) "0"
  ["offerFeaturedResults"]=>
  string(1) "0"
  ["offerHighlite"]=>
  string(1) "0"
  ["offerBold"]=>
  string(1) "0"
  ["offerAutorelist"]=>
  string(1) "0"
  ["offerReturnPolicy"]=>
  NULL
  ["offerImageUrl"]=>
  NULL


    }
*/
API.doGetMySellItems
Pobranie informacji o aktywnych ofertach / Moja sprzedaż -> Aktywne oferty
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

itemId | integer

ID oferty

itemTitle | long

Tytuł oferty

categoryId | integer

ID kategorii

itemType | string

Typ oferty :fixed -> opcja kup teraz ; regular -> opcja aukcji + lub/bez kup teraz

itemAddDate | string

Data dodania oferty

itemEndDate | string

Data zakończenia oferty

itemViews | string

Licznik odsłon oferty

itemQty | integer

Ilosć przedmiotów

itemQtyLot | integer

Gdy ustawione 1 wtedy pokazuje cene za komplet

itemLot | integer

Ilosć kompletów

itemFeatured | integer

Promowanie na stronie głównej, gdy 1 = true

itemHighlite | integer

Podswietlenie oferty, gdy 1 = true

itemBold | integer

Pogrubienie oferty, gdy 1 = true

itemAutorelist | integer

Automatyczne wznawianie oferty, gdy 1 = true

itemSearchResults | integer

Wyroznienie oferty w wynikach wyszukiwania, gdy 1 = true

optionBuynow | string

Opcja Kup teraz, gdy 1 = true

optionMinimalPrice | string

Opcja ceny minimalnej, gdy 1 = true

itemStartPrice | float

Cena startowa dla aukcji

itemMinimalPrice | float

Cena minimalna dla aukcji

buynowPrice | float

Cena kup teraz

buynowSoldQty | float

Ilosć sprzedanych przedmiotów

currentPrice | float

Aktualna cena aukcji

bidsQty | float

Ilosc ofert/przybić w trybie aukcji

  
  array(7) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (6) {
  ["basicInformation"]=>
  object(stdClass)#3 (7) {
   ["itemId"]=>
   string(8) "17305296"
   ["itemTitle"]=>
   string(21) "licytacja testowa api"
   ["categoryId"]=>
   string(3) "284"
   ["itemType"]=>
   string(7) "regular"
   ["itemAddDate"]=>
   string(19) "2019-01-12 16:03:49"
   ["itemEndDate"]=>
   string(19) "2019-02-11 16:03:49"
   ["itemViews"]=>
   string(1) "3"
  }
  ["qtyData"]=>
  object(stdClass)#4 (3) {
   ["itemQty"]=>
   string(1) "1"
   ["itemQtyLot"]=>
   string(1) "0"
   ["itemLot"]=>
   string(1) "1"
  }
  ["promotionData"]=>
  object(stdClass)#5 (5) {
   ["itemFeatured"]=>
   string(1) "0"
   ["itemHighlite"]=>
   string(1) "0"
   ["itemBold"]=>
   string(1) "0"
   ["itemAutorelist"]=>
   string(1) "0"
   ["itemSearchResults"]=>
   NULL
  }
  ["buyOption"]=>
  object(stdClass)#6 (2) {
   ["optionBuynow"]=>
   string(1) "1"
   ["optionMinimalPrice"]=>
   string(1) "1"
  }
  ["priceData"]=>
  object(stdClass)#7 (3) {
   ["itemStartPrice"]=>
   string(4) "1.00"
   ["itemMinimalPrice"]=>
   string(7) "1000.00"
   ["buynowPrice"]=>
   string(7) "1288.00"
  }
  ["itemSold"]=>
  object(stdClass)#8 (3) {
   ["buynowSoldQty"]=>
   string(1) "0"
   ["currentPrice"]=>
   string(5) "33.00"
   ["bidsQty"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetMySellItemsRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetMySellItems', $doGetMySellItemsRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*

  array(7) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (6) {
  ["basicInformation"]=>
  object(stdClass)#3 (7) {
   ["itemId"]=>
   string(8) "17305296"
   ["itemTitle"]=>
   string(21) "licytacja testowa api"
   ["categoryId"]=>
   string(3) "284"
   ["itemType"]=>
   string(7) "regular"
   ["itemAddDate"]=>
   string(19) "2019-01-12 16:03:49"
   ["itemEndDate"]=>
   string(19) "2019-02-11 16:03:49"
   ["itemViews"]=>
   string(1) "3"
  }
  ["qtyData"]=>
  object(stdClass)#4 (3) {
   ["itemQty"]=>
   string(1) "1"
   ["itemQtyLot"]=>
   string(1) "0"
   ["itemLot"]=>
   string(1) "1"
  }
  ["promotionData"]=>
  object(stdClass)#5 (5) {
   ["itemFeatured"]=>
   string(1) "0"
   ["itemHighlite"]=>
   string(1) "0"
   ["itemBold"]=>
   string(1) "0"
   ["itemAutorelist"]=>
   string(1) "0"
   ["itemSearchResults"]=>
   NULL
  }
  ["buyOption"]=>
  object(stdClass)#6 (2) {
   ["optionBuynow"]=>
   string(1) "1"
   ["optionMinimalPrice"]=>
   string(1) "1"
  }
  ["priceData"]=>
  object(stdClass)#7 (3) {
   ["itemStartPrice"]=>
   string(4) "1.00"
   ["itemMinimalPrice"]=>
   string(7) "1000.00"
   ["buynowPrice"]=>
   string(7) "1288.00"
  }
  ["itemSold"]=>
  object(stdClass)#8 (3) {
   ["buynowSoldQty"]=>
   string(1) "0"
   ["currentPrice"]=>
   string(5) "33.00"
   ["bidsQty"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
}
*/
API.doGetMySoldItems
Pobranie informacji o sprzedanych produktach / Moja sprzedaż -> Sprzedałem
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

itemId | integer

ID oferty

itemTitle | long

Tytuł oferty

categoryId | integer

ID kategorii

buynowPrice | float

Cena kup teraz

buynowSoldQty | float

Ilosć sprzedanych przedmiotów

  
  array(2) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (5) {
  ["itemId"]=>
  string(7) "3582353"
  ["itemTitle"]=>
  string(23) "oferta testowa php-call"
  ["categoryId"]=>
  string(4) "9085"
  ["buynowPrice"]=>
  string(6) "100.00"
  ["buynowSoldQty"]=>
  string(1) "1"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#3 (5) {
  ["itemId"]=>
  string(7) "2549293"
  ["itemTitle"]=>
  string(21) "Oferta Testowa WebAPI"
  ["categoryId"]=>
  string(4) "9085"
  ["buynowPrice"]=>
  string(6) "100.00"
  ["buynowSoldQty"]=>
  string(1) "2"
 }
}

}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetMySoldItemsRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa'
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetMySoldItems', $doGetMySoldItemsRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*

  array(2) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2 (5) {
  ["itemId"]=>
  string(7) "3582353"
  ["itemTitle"]=>
  string(23) "oferta testowa php-call"
  ["categoryId"]=>
  string(4) "9085"
  ["buynowPrice"]=>
  string(6) "100.00"
  ["buynowSoldQty"]=>
  string(1) "1"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#3 (5) {
  ["itemId"]=>
  string(7) "2549293"
  ["itemTitle"]=>
  string(21) "Oferta Testowa WebAPI"
  ["categoryId"]=>
  string(4) "9085"
  ["buynowPrice"]=>
  string(6) "100.00"
  ["buynowSoldQty"]=>
  string(1) "2"
 }
}

}
*/
API.doGetPostBuyData
Pobranie pełnych danych kontrahentow
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

itemId | integer
wymagany

ID oferty

userId | integer

ID użytkownika

userLogin | string

Bazwa użytkownika

userEmail | string

Adres E-mail

userPhone | string

Telefon

userFirstName | string

Imię

userLastName | string

Nazwisko

userAddress | string

Adres

userAddress2 | string

Adres linia 2

userCity | string

Miasto

userState | string

Województwo

userZipCode | string

Kod pocztowy

userCountry | string

Id Kraju

  [0]=>
 object(stdClass)#2 (12) {
  ["userId"]=>
  string(1) "1"
  ["userLogin"]=>
  string(5) "username"
  ["userEmail"]=>
  string(15) "kontakt@aligato.pl"
  ["userPhone"]=>
  string(9) "222442237"
  ["userFirstName"]=>
  string(7) "Imie"
  ["userLastName"]=>
  string(8) "Nazwisko"
  ["userAddress"]=>
  string(5) "adres"
  ["userAddress2"]=>
  string(0) ""
  ["userCity"]=>
  string(8) "Warszawa"
  ["userState"]=>
  string(8) "Lubuskie"
  ["userZipCode"]=>
  string(6) "00-140"
  ["userCountry"]=>
  string(3) "130"
 }


    }

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID oferty

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetPostBuyDataRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'itemId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetPostBuyData', $doGetPostBuyDataRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
[0]=>
 object(stdClass)#2 (12) {
  ["userId"]=>
  string(1) "1"
  ["userLogin"]=>
  string(5) "username"
  ["userEmail"]=>
  string(15) "kontakt@aligato.pl"
  ["userPhone"]=>
  string(9) "222442237"
  ["userFirstName"]=>
  string(7) "Imie"
  ["userLastName"]=>
  string(8) "Nazwisko"
  ["userAddress"]=>
  string(5) "adres"
  ["userAddress2"]=>
  string(0) ""
  ["userCity"]=>
  string(8) "Warszawa"
  ["userState"]=>
  string(8) "Lubuskie"
  ["userZipCode"]=>
  string(6) "00-140"
  ["userCountry"]=>
  string(3) "130"
 }


    }
*/
API.doGetUserLogin
Pobranie nazwy użytkownika poprzez ID
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

userId | long
wymagany

ID użytkownika

userLogin | string

Nazwa użytkownika

  object(stdClass)#2 (1) {
 ["userId"]=>
 int(1)
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID użytkownika

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetUserLoginRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'userId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetUserLogin', $doGetUserLoginRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (1) {
 ["userId"]=>
 int(1)
}
*/
API.doGetUserInfo
Pobranie informacji o użytkowniku (data utworzenia konta, rating itd.)
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

userId | long
wymagany

ID użytkownika

feedbacks | boolean
opcjonalnie

true|false - czy chcemy pobrać opinie

userId | long

ID użytkownika

userLogin | string

Nazwa użytkownika

lastSeen | dateTime

Data ostatniego logowania

rating | float

Ocena punktowa użytkownika

email | string

Adres email użytkownika

phone | string

Numer telefonu użytkownika

firstName | string

Imię użytkownika

lastName | string

Nazwisko użytkownika

companyName | string

Nazwa firmy użytkownika

address | string

Adres użytkownika

address2 | string

Linia 2 adresu użytkownika

state | string

Województwo użytkownika

zipCode | string

Kod pocztowy użytkownika

country | string

Kraj użytkownika

currencyId | integer

Id wybranej waluty użytkownika

vatNumber | integer

Nr vat użytkownika

feedbacks | array

Jeśli w żądaniu został przekazany parametr feedbacks = true w tym przypadku otrzymamy tabicę z opiniami o użytkowniku

 1. type | string | Rodzaj opini
 2. comments | string | Opinia
 3. auction | array | Informacja o ofercie której dotyczy komentarz
 4. createdAt | dateTime | Data i godzina wystawienia komentarza.
  object(stdClass)#2 (16) {
 ["userId"]=>
 int(16)
 ["userLogin"]=>
 string(7) "nazwa uzytkownika"
 ["lastSeen"]=>
 string(24) "2018-09-23T12:56:21.000Z"
 ["rating"]=>
 float(0)
 ["email"]=>
 string(16) "adres@email"
 ["phone"]=>
 string(12) "+48957836923"
 ["firstName"]=>
 string(0) "Twoje imie"
 ["lastName"]=>
 string(0) "Twoje nazwisko"
 ["companyName"]=>
 string(18) "Nazwa Twojej Firmy"
 ["address"]=>
 string(25) "ulica"
 ["address2"]=>
 string(0) "ulica druga linia"
 ["state"]=>
 string(11) "Mazowieckie"
 ["city"]=>
 string(8) "Warszawa"
 ["country"]=>
 string(3) "130"
 ["currencyId"]=>
 int(1)
 ["vatNumber"]=>
 NULL
}
float(0)
["feedbacks"]=>
array(2) {
 [0]=>
 object(stdClass)#3 (4) {
  ["auction"]=>
  object(stdClass)#4 (2) {
   ["name"]=>
   string(27) "Test oferta - adres dostawy"
   ["id"]=>
   int(8) 93018301
  }
  ["type"]=>
  string(5) "buyer"
  ["comments"]=>
  string(17) "komentarz testowy"
  ["createdAt"]=>
  string(19) "2017-08-22 01:20:39"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#5 (4) {
  ["auction"]=>
  object(stdClass)#6 (2) {
   ["name"]=>
   string(30) "Oferta testowa dodatkowy adres"
   ["id"]=>
   int(8) 53017758
  }
  ["type"]=>
  string(5) "buyer"
  ["comments"]=>
  string(18) "bardzo dobry towar"
  ["createdAt"]=>
  string(19) "2017-08-21 22:57:39"
 }
}
}

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID użytkownika

true|false - czy chcemy pobrać opinie

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doGetUserInfoRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'userId' => '',
  'feedbacks' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doGetUserInfo', $doGetUserInfoRequest);
var_dump($response);

// Dane zwrócone
/*
object(stdClass)#2 (16) {
 ["userId"]=>
 int(16)
 ["userLogin"]=>
 string(7) "nazwa uzytkownika"
 ["lastSeen"]=>
 string(24) "2018-09-23T12:56:21.000Z"
 ["rating"]=>
 float(0)
 ["email"]=>
 string(16) "adres@email"
 ["phone"]=>
 string(12) "+48957836923"
 ["firstName"]=>
 string(0) "Twoje imie"
 ["lastName"]=>
 string(0) "Twoje nazwisko"
 ["companyName"]=>
 string(18) "Nazwa Twojej Firmy"
 ["address"]=>
 string(25) "ulica"
 ["address2"]=>
 string(0) "ulica druga linia"
 ["state"]=>
 string(11) "Mazowieckie"
 ["city"]=>
 string(8) "Warszawa"
 ["country"]=>
 string(3) "130"
 ["currencyId"]=>
 int(1)
 ["vatNumber"]=>
 NULL
}
float(0)
["feedbacks"]=>
array(2) {
 [0]=>
 object(stdClass)#3 (4) {
  ["auction"]=>
  object(stdClass)#4 (2) {
   ["name"]=>
   string(27) "Test oferta - adres dostawy"
   ["id"]=>
   int(8) 93018301
  }
  ["type"]=>
  string(5) "buyer"
  ["comments"]=>
  string(17) "komentarz testowy"
  ["createdAt"]=>
  string(19) "2017-08-22 01:20:39"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#5 (4) {
  ["auction"]=>
  object(stdClass)#6 (2) {
   ["name"]=>
   string(30) "Oferta testowa dodatkowy adres"
   ["id"]=>
   int(8) 53017758
  }
  ["type"]=>
  string(5) "buyer"
  ["comments"]=>
  string(18) "bardzo dobry towar"
  ["createdAt"]=>
  string(19) "2017-08-21 22:57:39"
 }
}
}
*/
API.doNewAuctionExt
Wystawienie nowej aukcji w serwisie
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

fields | array
wymagany

Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży

 1. itemName | string | Tytuł aukcji wymagany
 2. itemDescription | string | Opis aukcji wymagany
 3. auctionType | string | Typ aukcji wymagany
  Dostępne opcje
  1. fixed
  2. regular
  3. classified
  4. jobs
 4. auctionDetails | string | Detale aukcji wymagany
  Dostępne opcje
  1. public
 5. categoryId | integer | ID kategorii - listę kategorii można pobrać metodą @API.doGetCategories wymagany
 6. enhancements | array | Dodatki do aukcji opcjonalnie
  1. featured | boolean | Czy aukcja ma być wyróżniona w kategorii? opcjonalnie PŁATNE
  2. highlite | boolean | Czy aukcja ma być podświetlona? opcjonalnie PŁATNE
  3. bold | boolean | Czy nazwa aukcji ma być pogrubiona? opcjonalnie PŁATNE
  4. autoRelist | boolean | Czy aukcja ma być automatyczie wznawiana? opcjonalnie PŁATNE
  5. featuredSearchResults | boolean | Czy aukcja ma być wyróżniona w wynikach wyszukiawania opcjonalnie PŁATNE
 7. shipping | array | Dostawa (koszta i metody) wymagany
  1. country | integer | ID Kraju dostawy - listę dostępnych krajów uzyskasz za pomocą metody @API.doGetCountries wymagany
  2. service | integer | ID dostawcy - listę dostępnych dostawców uzyskasz za pomocą metody @API.doGetShippers wymagany
  3. price | float | Koszt dostawy wymagany
 8. shipMethod | string | Rodzaj dostawy wymagany
  Dostępne opcje
  1. flatrate
  2. localpickup
 9. images | string | url zdjęcia do oferty, można dodać max 10 zdjęć wymagany
itemId | long

ID nowo utworzonej aukcji

itemUrl | string

Adres URL do aukcji

itemInfo | string

Koszta wystawienia oferty

  

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doNewAuctionExtRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'fields' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doNewAuctionExt', $doNewAuctionExtRequest);
var_dump($response);
API.doChangeItem
Edycja aukcji
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

fields | array
wymagany

Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży

 1. itemName | string | Tytuł aukcji wymagany
 2. itemDescription | string | Opis aukcji wymagany
 3. auctionType | string | Typ aukcji wymagany
  Dostępne opcje
  1. fixed
  2. regular
  3. classified
  4. jobs
 4. auctionDetails | string | Detale aukcji wymagany
  Dostępne opcje
  1. public
 5. categoryId | integer | ID kategorii - listę kategorii można pobrać metodą @API.doGetCategories wymagany
 6. enhancements | array | Dodatki do aukcji opcjonalnie
  1. featured | boolean | Czy aukcja ma być wyróżniona w kategorii? opcjonalnie PŁATNE
  2. highlite | boolean | Czy aukcja ma być podświetlona? opcjonalnie PŁATNE
  3. bold | boolean | Czy nazwa aukcji ma być pogrubiona? opcjonalnie PŁATNE
  4. autoRelist | boolean | Czy aukcja ma być automatyczie wznawiana? opcjonalnie PŁATNE
  5. featuredSearchResults | boolean | Czy aukcja ma być wyróżniona w wynikach wyszukiawania opcjonalnie PŁATNE
 7. shipping | array | Dostawa (koszta i metody) wymagany
  1. country | integer | ID Kraju dostawy - listę dostępnych krajów uzyskasz za pomocą metody @API.doGetCountries wymagany
  2. service | integer | ID dostawcy - listę dostępnych dostawców uzyskasz za pomocą metody @API.doGetShippers wymagany
  3. price | float | Koszt dostawy wymagany
 8. shipMethod | string | Rodzaj dostawy wymagany
  Dostępne opcje
  1. flatrate
  2. localpickup
itemId | long
wymagany

ID Aukcji do edycji

itemId | long

ID nowo utworzonej aukcji

itemUrl | string

Adres URL do aukcji

itemInfo | string

Koszta wystawienia oferty

  

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży

ID Aukcji do edycji

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doChangeItemRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'fields' => '',
  'itemId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doChangeItem', $doChangeItemRequest);
var_dump($response);
API.doAuctionDelete
Usunięcie aukcji w serwisie
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

itemId | integer
wymagany

ID oferty

Żadne dane nie są zwracane

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID oferty

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doAuctionDeleteRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'itemId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doAuctionDelete', $doAuctionDeleteRequest);
var_dump($response);
Brak parametrów
Żadne dane nie są zwracane
Żadne dane nie są zwracane
Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$response = $client->__soapCall('', []);
var_dump($response);
API.doAuctionDelisted
Wycofanie aukcji w serwisie
sessionHandlePart | string
wymagany

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

itemId | integer
wymagany

ID oferty

Żadne dane nie są zwracane

ID sesji która została wcześniej zwrócona przez @API.doLoginEnc

ID oferty

Orientacyjna struktura wywołania metody:
<?php
$client = new SoapClient('http://apisandbox.aligato.pl/api/server.php?wsdl');
$doAuctionDelistedRequest = [
  'sessionHandlePart' => '9e8c8e499cea0fda6628edb4725d6eaa',
  'itemId' => ''
];
$response = $client->__soapCall('API.doAuctionDelisted', $doAuctionDelistedRequest);
var_dump($response);

v. 07.02.2020